Tư vấn về thủ tục rút vốn và thay đổi người đại diện theo pháp luật

Xin chào các anh chị, Tôi xin được nhờ anh chị tư vấn giúp một việc như sau: Tôi có góp vốn trong công ty TNHH với tỷ lệ 20% trên tổng số vốn đăng ký trên Giấy phép ĐKKD, được cử đứng tên Giám đốc chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Nay vì nhiều lí do, tôi không muốn hợp tác làm chung nữa.

Tôi xin hỏi, thủ tục đầu tiên tôi phải làm gì khi muốn thực hiện như trên. Tiếp theo tôi phải làm những giấy tờ gì và hoàn thành trách nhiệm như thế nào? Cuối cùng quyền lợi của tôi là gì. Rất mong được hồi đáp qua email riêng của tôi. Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Trường hợp bạn muốn rút vốn ra khỏi công ty, không muốn làm việc tại công ty nữa. Tùy từng trường hợp, bạn có thể thực hiện rút vốn dưới 1 trong các hình thức sau:

Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định, thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên chỉ được rút vốn đã góp vào công ty dưới 1 trong các hình thức sau:

Thứ nhất, yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp:

Điều 43 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định:

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

Thứ hai, chuyển nhượng phần vốn góp

Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định trên thì có quyền chào bán phần vốn góp của mình cho các thành viên khác hoặc cho người khác không phải là thành viên của công ty.

Đối với trường hợp bạn muốn rút vốn không phải do bất đồng quan điểm với Nghị quyết Hội đồng thành viên theo quy định tại Điều 43 Luật doanh nghiệp thì có thể thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định sau:

Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện.

Nếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán mà các thành viên còn lại không mua hoặc không mua hết thì được chuyển nhượng cho người khác không phải là thành viên công ty.

 Thứ ba, thực hiện tặng cho hoặc sử dụng phần vốn góp đó để trả nợ.

Trường hợp này, bạn có thể tặng cho hoặc để trả nợ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà không bắt buộc là thành viên công ty.

Sau khi thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp, công ty sẽ làm các thủ tục về đăng ký thay đổi thành viên góp vốn của công ty với đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký và xóa tên của bạn trong sổ đăng ký thành viên của công ty.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Trường hợp bạn không muốn là người đại diện theo pháp luật của công ty thì có thể viết đơn thông báo tới Hội đồng thành viên theo thủ tục, trình tự của Điều lệ công ty quy định để công ty thuê, bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới.

Điều 38 Nghị định 102/2010/NĐ – CP quy định, Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Nội dung Thông báo gồm:

1. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

2. Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

3. Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về thủ tục rút vốn và thay đổi người đại diện theo pháp luật. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 0926 220 286 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *