Tư vấn về tính hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Tôi đang công tác tại phòng xét nghiệm khẳng định trường hợp HIV dương tính. Nhà nước có quy định cho hưởng chế độ độc hại với cán bộ như sau: Độc hại bằng hiện vật và chế độ độc hại trong lương như sau: 1. Độc hại bằng hiện vật mức 4 với mức chi la 25.000đ/ngày khoa chúng tôi tính công như sau: khi chúng tôi lấy, làm mẫu xét nghiệm thì tính 1 ngày công độc hai du quy trình xét nghiệm của chúng tôi chỉ 2h thi đúng hay sai.

2. chế độ độc hại tính trong lương chúng tôi cũng tính như vậy, lay61` mẫu và làm xét nghiệm chúng tôi chấm 1 công, xin hỏi chúng tôi chấm như vậy có đúng quy định pháp luật không, Xin cảm ơn

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về tính trả phụ cấp:

Theo quy định tại thông tư 07/2005/TT – BNV, phụ cấp độc hại được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm; nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Trường hợp chỉ làm việc 2 tiếng nhưng tính thành 1 ngày làm việc là không đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, về nguyên tắc bồi dưỡng bằng hiện vật.

Việc bồi dưỡng bằng hiện vật không được trả bằng tiền, không được trả vào lương.

Nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường thì được hưởng cả suất định mức bồi dưỡng, nếu làm việc dưới 50% thời giờ làm việc bình thường thì được hưởng nửa suất định mức bồi dưỡng.

Như vậy, các quy định hiện hành về tính phụ cấp độc hại sẽ căn cứ vào thời giờ làm việc thực tế của người lao động.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *