Tư vấn về tính mức hưởng trợ cấp thôi việc?

Nội dung tư vấn: em đang làm trợ cấp thôi việc cho nhân viên.Bắt đầu làm việc tháng 11/2010 , nhưng do công ty không đủ 10 người nên em không làm bảo hiểm thất nghiệp được. Đến tháng 1/2015 em mới làm BHTN. Hiện tại 6/2015 chị ấy nghĩ việc việc công ty.

Thời gian là : 4 năm 6 tháng

Mức lương đóng bảo hiểm ( 6 tháng liền kề) : 3.400.000đ

Mức lương chính là : 5.800.000đ ( không có phụ cấp)

Em tính là: (3.400.000*5) : 1/2 = 8.500.000đ

hay là: (5.800.000*5) : 1/2= 14.500.000 đ

Xin Luật sư cho ý kiến tư vấn giúp em.
Tư vấn về tính mức hưởng trợ cấp thôi việc?
Tính mức hưởng trợ cấp thôi việc ?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ quy định Điều 48 – Luật Lao động 2012 quy định về mức hưởng trợ cấp thôi việc như sau:

” 1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Như vậy, đối với trường hợp này do công ty mới đóng bảo hiểm xã hội 1/2015 nên người lao động chưa đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động sẽ được hưởng mức trợ cấp thôi việc theo như quy định pháp luật ở trên  như sau:

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là: 4 năm 6 tháng.

Tiền lương bình quân = (tổng tiền lương 6 theo hợp đồng lao động trước khi thôi việc)/6

Mức hưởng trợ cấp thôi việc = (Tiền lương bình quân x 4)/2 +  (Tiền lương bình quân)/4

Trong đó:

(Tiền lương bình quân x 4)/2 là mức trợ cấp thôi việc trong 4 năm

(Tiền lương bình quân)/4 là mức trợ cấp thôi việc 6 tháng còn lại

Bạn có thể tham khảo công thức trên để áp dụng tính phù hợp với trường hợp của bạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *