Tư vấn về trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

Thời gian công tác được hưởng trợ cấp thôi việc tính đến ngày 31/12/2008 là 33 năm 02 tháng. Tôi xin hỏi số tiền trên sẽ được Công ty trả như thế nào, cần những chứng từ gì, tôi sẽ hưởng số tiền đó vào thời điểm nào.

Yêu cầu tư vấn: Chào luật sư, cho tôi hỏi trường hơp của tôi như sau:

Theo QĐ số 335/QĐTXSG ngày 22/06/2015, tôi được chấm dứt Hợp đồng Lao động kể từ ngày 25/06/2015.
Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐCP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động năm 2012 thì tôi có số năm công tác tại đơn vị công ty cũ là 12 năm 6 tháng, lấy tròn là 13 năm. Thời gian công tác được hưởng trợ cấp thôi việc tính đến ngày 31/12/2008 là 33 năm 02 tháng, mỗi năm nửa tháng lương với số tiền là: 1.150.000x(3,89+0,3)x33,5×0,5=80.709.875đ. Số tiền Công ty cũ sẽ trả là: 1.150.000x(3,89+0,3)x13,5×0,5=31.320.250đ .
Tôi xin hỏi số tiền trên sẽ được Công ty trả như thế nào, cần những chứng từ gì, tôi sẽ hưởng số tiền đó vào thời điểm nào.
Vì tôi ở trong miền Nam nhưng công ty cũ lại ở miền Bắc mà sức khoẻ hiện giờ lại không tôt nên tôi không thể ra đó để làm thủ tuc đươc, vậy có cách nào để giúp tôi được nhận số tiền đó không? Tôi xin cảm ơn luật sư.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến với Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bác chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trước hết, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa hai bên, do đó, Công ty và bác sẽ có sự thỏa thuận cụ thể về hình thức thanh toán cũng như thời gian và cách thức thanh toán số tiền đó kèm với Quyết định số 335/QĐTXSG, thường thì hình thức thanh toán sẽ là thanh toán giống như việc trả tiền lương mà Công ty trả cho bác hàng tháng .Và thời gian thanh toán có quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

1. Ít nhất 15ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng laođộng phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợpđồng lao động.

2. Trong thờihạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên;trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sửdụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểmxã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người laođộng.

4. Trong trườnghợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thìtiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấtnghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thểvà hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Về trợ cấp thôi việc, bác sẽ nhận được trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012.

Về vấn đề vì lý do sức khỏe mà bác không thể ra ngoài Bắc để làm thủ tục nhận số tiền đó, bác có thể trao đổi để thỏa thuận với công ty trong hình thức thanh toán có thể là bằng qua hình thức chuyển khoản qua tài khoản cá nhân được mở tại ngân hàng và hai bên thỏa thuận về các loại phí liên quan đến việc chuyển khoản.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *