Tư vấn về trợ cấp tử tuất khi người lao động chết do tai nạn lao động

Chào Công Ty Luật Sư Toàn Quốc! Em hiện là nhân viên đang làm tại 1 Công Ty sản xuất gạch Xl, Vừa rồi 26/04/2015, công ty em có xảy ra 1 vụ tai nạn lao động, nguyên nhân: (lỗi do người vận hành) khi vận hành tời kéo gòong gạch, tời bị đứt, sau đó dây tời quật vào chân làm anh Hòa té ngã và anh ấy mất ngay sau đó. Trước đó công ty em ngưng sản xuất trong vòng 2 tháng, nên đã giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho công nhân.

Sau đó công ty em tuyển dụng lại, bắt đầu làm việc lại được 1 tháng thì bị tai nạn. Em muốn biết trong trường hợp như vậy thân nhân người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi gì theo quy định của phap luật ạ? Mong các Anh, Chị luật sư tư vấn giúp em. Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Về trợ cấp mai táng:

Điều 63 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị chết mà đang đóng bảo hiểm xã hội thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng, mức trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Về trợ cấp tuất hàng tháng:
– Điều kiện để hưởng chế độ tuất hàng tháng đối với thân nhân:
Điều 64 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định, trường hợp người lao động chết do bị tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp tuất hàng tháng.

Thân nhân của các đối tượng quy được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ 15 tuổi; con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Thân nhân thuộc các trường hợp trên phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.
– Mức trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá bốn người; trường hợp có từ hai người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng hai lần mức trợ cấp quy định.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *