Tư vấn về trường hợp chuyển loại công chức

Tư vấn về trường hợp chuyển loại công chức

Tôi làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân theo hợp đồng không xác định thời hạn. Thuộc quản lý của Ngân hàng nhà nước. Tôi đang được hưởng ngạch trung cấp bậc 4 hệ số 2.46 thời điểm nâng lương lên bậc 5 hệ số 2,66 là tháng 09/2015.

Ngày 05/11/2014 tôi nộp bằng tốt nghiệp Đại học cho cơ quan. Cho đến tháng 09/2015 tôi mới được lãnh đạo cơ quan chuyển sang ngạch Đại học hưởng bậc 2 hệ số 2,67.Theo quy chế  tiền lương số 13 ngày 20/03/2014 của cơ quan. Điều 12 khoản 1 tiết 2 ,là các đối tượng có bằng cấp theo quy định từ thời điểm nào được cấp bằng , thì quỹ tín dụng xếp vào ngạch lương tương ứng thời điểm đó.Cơ quan chuyển ngạch cho tôi như vậy đúng hay sai vì sao .Cách tính thời gian nâng bậc lương lần sau được tính từ thời điểm nào . Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Luật Sư Toàn Quốc, với tình huống của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề chuyển ngạch

Theo bạn trình bày, bạn được hưởng lương bậc 5, hệ số 2,66 ở ngạch công chức loại B (có trình độ đào tạo trung cấp). Sau khi nộp bằng tốt nghiệp đại học, ngày 05/11/2014 bạn đã được cơ quan bổ nhiệm ngạch công chức loại A1 phù hợp với trình độ đào tạo đại học.

Theo quy định, chuyển ngạch là chuyển từ ngạch công chức này sang ngạch công chức khác có cùng cấp độ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trường hợp bạn do có thay đổi về trình độ nên không phải là chuyển ngạch, mà được chuyển loại công chức từ công chức loại B sang công chức loại A1. Bạn được bổ nhiệm vào ngạch công chức loại A1, xếp lương bậc 2, hệ số 2,67 là đúng quy định.

Thứ hai, thời điểm nâng lương

Theo quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BNV về hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức,việc xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức được thực hiện như sau:

a) Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

b) Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.”

Hiện bạn đang hưởng lương bậc 4 trung cấp hệ số 2.46 đến tháng 9/2015 được nâng bậc theo niên hạn lên bậc 5 hệ số: 2.66 thì khi chuyển sang ngạch đại học bạn sẽ được hưởng hệ số lương bằng hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Do chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ (2,67 – 2,66 = 0,01 ) nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ (chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề là 0,20), nên thời gian xét nâng lương của bạn được tính kể từ ngày hưởng lương 2,66 bậc trung cấp.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Đào Thị Trà. – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *