Tư vấn về trường hợp công ty không trả lương hàng tháng và thưởng tết

Tư vấn về trường hợp công ty không trả lương hàng tháng và thưởng tết

Xin chao Luật Sư Toàn Quốc ! Tôi có một vấn đề xin công ty luật tư vấn như sau: Cơ quan nơi tôi làm việc thuộc đơn vị sự nghiệp thực hiện theo nguyên tắc tự chủ 100% về kinh phí hoạt động.

Phân thành 2 khối khối; khối kỹ thuật và khối hành chính. Khối hành chính được trả lương từ nguồn thu quản lý của cơ quan từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ với các địa phương. Khối kỷ thuật được trả lương bằng hình thức khoán cùng với việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ đó. Hàng năm thực hiện hiện các hợp đồng tư vấn lập các dự án về lĩnh vực nông nghiệp cho các địa phương. Do một số khó khăn trong thời gian sắp tới mà lãnh đạo cơ quan có phương án tạm giữ lại các khoản thu nhâp và thưởng tết trong năm 2017 của người lao động khối kỹ thuật để chi trả lương cho năm 2018. Tôi xin phân tích rõ thêm thêm các hợp đồng dịch vụ như sau. Một hợp đông dịch vụ ký với địa phương sau khi trừ thuế VAT. Cơ quan thu chi phí quản lý 50%, khoán cho người thực hiện hợp đồng tư vấn 50%, khi kết thúc công việc 2 bên tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, như mọi năm sau khi trừ đi các khoản đã tạm ứng và các chi phí liên quan để thực hiện hợp đồng tư vấn đó khoản còn lại người thực hiện hợp đồng được ứng ra nhưng năm nay bị giử lại để chi trả lương năm  2018. Khối hành chính thì vẫn được nhận các khoản thưởng tết năm 2017 và hàng tháng 2018 vẫn được trả lương.Khối kỹ thuật không được nhận các khoản thưởng tết năm 2017 và lương hàng tháng 2018 được trả tư nguồn đã tam giử.Với hình thức như vậy có đúng luật lao động hay là không. xin công ty luật tư vấn giúp

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Luật Sư Toàn Quốc, với tình huống của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về tiền thưởng

Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 quy định như sau:

“1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”

Như vậy, pháp luật không quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng tết cho người lao động mà người lao động được hưởng tiền thưởng tết theo thỏa thuận trong hợp đồng nlao động, quy chế nội bộ của đơn vị về tiền thưởng, thỏa ước lao động tập thể và quan trọng là hiệu quả, năng suất làm việc và tình hình doanh thu mà đơn vị quyết định việc trả thưởng cho người lao động.

Thứ hai, tiền lương hàng tháng

Căn cứ theo Điều 90 Bộ Luật Lao động quy định:

Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Ngoài ra về thời hạn trả lương được quy định cụ thể tại Điều 95 Bộ Luật Lao động 2012 và Điều 23 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, nêu rõ:

Điều 95. Kỳ hạn trả lương

2. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

Điều 23. Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng

1. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

2. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.

Nếu như trong hợp đồng các bên có thỏa thuận về vấn đề trả lương hàng tháng đối với khối kỹ thuật của bạn và khi đến hạn họ không thực hiện việc thanh toán lương hàng tháng 2018 thì đây là hành vi trái với quy định của pháp luật. Trước hết bạn cần phải làm việc trực tiếp với phía bên công ty , yêu cầu họ giải trình về vấn đề này. Phía bên công ty không chịu giải quyết thanh toán lương cho bạn thì lúc này bạn có thể gửi đơn khởi kiện tới Phòng lao động thương binh xã hội hoặc tòa án để nhờ giải quyết.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Đào Thị Trà – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *