Tư vấn về trường hợp đã vào làm việc 11 tháng nhưng NSDLĐ không ký hợp đồng lao động

Em là sv mới ra trường. Có một công ty nhận em vào làm đã 11 tháng nhưng mãi ko kí hợp đồng. Sau khi em nhắc mãi thì họ nói đang làm. Nhắc tiếp thì họ bảo hợp đồng của em họ đang trình lên sở lao động. Cho em hỏi thường là hợp đồng họ phải đưa mình kí rồi mới đi đăng kí ở sở lao động phải không ạ. Em chưa từng thấy cái hợp đồng đó ra như thế nào. Xin tư vấn cho e quy định pháp luật về việc ký kết hợp đồng lao động thế nào ạ, E xin cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Tại Điều 16 Bộ Luật Lao động quy định về hình thức của hợp đồng lao động:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Điều 18 Bộ Luật lao động có quy định:

“1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.”

Căn cứ vào các điều luật trên, trong trường hợp bạn đã vào làm việc tại công ty 11 tháng mà Người sử dụng lao động vẫn không ký hợp đồng lao động với bạn là trái với quy định của pháp luật lao động. Bạn có thể yêu cầu công ty ký kết hợp đồng lao động với bạn. Nếu công ty tiếp tục không ký và tìm kiếm các lý do như thông tin mà bạn cung cấp, bạn hoàn toàn có thể gửi đơn khiếu nại đến Phòng Lao động – thương binh và xã hội cấp huyện nơi công ty đóng trụ sở, hoặc bạn cũng có thể gửi đơn lên Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *