Tư vấn về trường hợp được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo

Tôi là giáo viên dạy nghề ở Trung tâm dạy nghề ở huyện miền núi. Giáo viên chúng tôi lúc thì có lớp dạy và lúc thì không có lớp dạy, có những giáo viên không có lớp dạy trong thời gian kéo dài từ mấy tháng đến 1 năm. Vì dạy nghề theo nhu cầu của người học (người dân). Trong thời gian không giảng dạy giáo viên vẫn làm một số công tác khác của một giáo viên dạy nghề như: Biên soạn chương trình dạy nghề, giáo trình dạy nghề, tuyển sinh, thao giảng dự giờ, tham gia hội giảng, sưu tầm học liệu,…

Vậy những giáo viên không thường xuyên trực tiếp đứng lớp (Do nhu cầu học nghề của người học lúc có lúc không) có được hưởng tiền phụ cấp nhà giáo, phụ cấp đứng lớp hay không? Những căn cứ được hưởng và không được hưởng? Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Theo quy định tại 01/2006/TTLT-BGD-BNV-BTC, nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Cụ thể, mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên giảng dạy tại vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa được tính như sau:

Điểm c, khoản 1 Điều 2 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáođang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định:

Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Theo đó, trường hợp bạn là giáo viên được xếp ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, làm việc tại trung tâm dạy nghề ở vùng miền núi mức thì bạn sẽ được hưởng  phụ cấp ưu đãi được tính bằng:

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = 1.150.000 đồng x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x 35%.

Thứ hai, về phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Khoản 1 Điều 1 Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH quy định nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động, đồng thời đã được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo thì thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Về thời gian dùng để tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo,  Điều 2 Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH quy định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập; hoặc tổng thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

Theo đó, nếu bạn thuộc đối tượng quy định trên nhưng có thời gian giảng dạy không liên tục thì vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Mức phụ cấp thâm niên nhà giáo được tính bằng bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung; từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Do bạn không nói rõ trường hợp của bạn đã được xếp ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo hay chưa, trung tâm dạy nghề bạn đang công tác có thuộc hệ thống giáo dục quốc dân hay không. Do vậy, bạn có thể tham khảo những quy định trên để áp dụng.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *