Tư vấn về trường hợp người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tư vấn về trường hợp người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động muốn hưởng trợ cấp nghiệp thì cần các thủ tục gì? Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào? Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động ghi những gì? Luật Sư Toàn Quốc tư vấn như sau:

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi, trân trọng Chào đoàn luật sư, Và riêng luật sư đã tư vấn giúp tôi, tôi đi làm 13/09/2014,được 16 tháng thì Công ty cho tôi được tham gia mua bảo hiểm, tới tháng 12/2017 tôi có nộp đơn nghỉ việc, Và Công ty giải quyết Cho tôi nghỉ việc, giấy QĐ nghỉ việc Của tôi ngày 01/01/2018 Cho tới ngày hôm nay là ngày 09/02/2018 ,tôi gọi điện hỏi người bên Nhân sự trả lời Sổ Chưa ra khi nào có thì điện Cho tôi, như Vậy là đúng hay sai?

Và tôi muốn nhận được tiền thất nghiệp, vậy thời hạn mấy tháng thì bị trể hạn giải, nếu trể bên bảo hiểm không nhận giải quyết, vậy tôi sẽ bị thiệt thòi khi bên Cty vừa trả sổ Cho tôi?

Và thời gian tôi mua bảo hiểm tầm 28 tháng hay 29 tháng thì tôi được như thế nào trong sổ bảo hiểm xã hội của tôi?

Xin luật sư hãy tư vấn giúp tôi, tôi được hưởng thất nghiệp mấy tháng và mỗi tháng là bao nhiêu?

Tôi có hỏi bên Công ty đã đóng bảo hiểm của tôi giá tiền là bao nhiêu, Công ty tôi trả lời thời gian đầu đóng trên ba triệu rưỡi, năm sau này đóng mức lương tôi bốn triệu một trăm ngàn đồng VN.

Tôi rất mong nhận được sự tư vấn trả lời từ luật sư, tôi Chân thành Cảm ơn luật sư, và tôi xin được Chúc luật sư và Gia Đình đón tết -Vui vẻ -hạnh phúc -an lành -những điều mấy luôn mang đến với luật sư Cùng gia đình mãi mãi,,,tôi xin Chào luật sư 

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, đối với quyết định nghỉ việc từ 1/1/2018 đến 9/2/2018 mà công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm xã hội là hành vi trái với các quy định của pháp luật.

Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao động:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Và Khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người sử dụng lao động có trách nhiệm:

“5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bản hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.”

Thứ hai, bạn muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp thì phải tiến hành các thủ tục như sau:

Theo Điều 49 Luật Việc làm 2013 về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

….;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

….”

Trong trường hợp này, bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 29 – 30 tháng. Song cho đến nay bạn chưa nhận được sổ bảo hiểm xã hội đã chốt từ phía công ty, nên chưa thể hoàn tất thủ tục để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Nếu bạn đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của điều luật nêu trên thì vấn đề nhận tiền trợ cấp thất nghiệp còn phụ thuộc vào thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 46 Luật Việc làm 2013. Cụ thể:

“1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Vậy, quyết định nghỉ việc của bạn từ 1/1/2018 đến nay chưa quá 03 tháng, do đó bạn có thể tiến hành nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trước 1/4/2018 để đảm bảo đúng thời hạn pháp luật quy định. Do đó, bạn cần yêu cầu Công ty trả sổ bảo hiểm xã hội trong thời gian sớm nhất, trước khi hết thời hạn nói trên. 

Về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 50 Luật Việc làm 2013:

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

“1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.”

Trường hợp này, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng sẽ bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Bạn đã đóng bảo hiểm 29 – 30 tháng, nên bạn sẽ được được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Nếu bạn đã đóng bảo hiểm với mức lương 4 triệu 100 ngàn đồng đủ 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp thì bạn sẽ được hưởng 60% x 4.100.000 = 2.460.000 trong khoảng thời gian 03 tháng.

Nếu bạn đóng bảo hiểm với mức lương 4 triệu 100 ngàn đồng chưa đủ 6 tháng liền kề sẽ phải tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhân với 60%.

Thứ ba, đã đóng bảo hiểm xã hội 29 – 30 tháng thì trong sổ bảo hiểm xã hội ghi những gì?

Theo Quyết định 1035/QĐ-BHXH về mẫu sổ bảo hiểm xã hội quy định sổ bảo hiểm xã hội bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

Bìa sổ BHXH (ghi họ tên người tham gia bảo hiểm; số sổ….);

Quá trình đóng BHXH (thời gian đóng bảo hiểm; căn cứ đóng bảo hiểm; tỷ lệ đóng bảo hiểm; ghi xác nhận, chốt sổ bảo hiểm).

Vậy, sổ bảo hiểm của bạn sẽ ghi các thông tin như thông tin cá nhân của bạn về tên, tuổi, thời gian đóng bảo hiểm, căn cứ đóng bảo hiểm, thời gian chốt sổ bảo hiểm….

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Hồng Nhung – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *