Tư vấn về trường hợp người lao động nghỉ ngừng việc

Nội dung cần tư vấn: Chào Luật sư! Em có thể nhờ anh tư vấn một số điều về luật lao động đượcvề trường hợp nghỉ ngừng việc của người lao động. Trường hợp người sử dụng lao động không thông báo về thời hạn nghỉ ngừng việc thì giải quyết thế nào? Cụ thể như sau:

Em ký hợp đồng lao động với công ty từ tháng 12/2013 đến tháng 12/2014 em nghỉ chế độ thai sản đúng theo chế độ thì tháng 6/2015 e đi làm lại. Tuy nhiên vào tháng 2/2015 (tức là em nghỉ thai sản chưa được 3 tháng) công ty có gọi điện thoại cho em báo là khi nào đi làm lại thì báo công ty để sắp xếp có việc thì đi không thì nghỉ thêm khi nào có sẽ gọi. Đến đầu tháng 5/2015 em mail cho công ty để công ty sắp xếp việc thì lại nhận được câu trả lời tương tự.

Thực tình em rất lo lắng vì hiện tại gia đình có thêm thành viên mới lại không khá giả gì nên em cần đi làm lại để đảm bảo cho cuộc sống. Em nhờ a tư vấn giúp em một số vấn đề sau để em hiểu rõ hơn về trường hợp mình làm việc lại với công ty.

Thứ 1. Thông thường vào tháng 1 công ty sẽ ký lại HĐLĐ, nhưng do em đang trong chế độ thai sản công ty không liên lạc em kí lại HĐ,vậy không biết trường hợp này về mặt luật pháp em có được công nhận là nhân viên công ty hay không?

Thứ 2. Công ty không hề nói cho em nghỉ việc nhưng lại thông báo “để sắp xếp có việc thì đi không thì nghỉ thêm khi nào có sẽ gọi” nhưng em đủ sức khỏe và muốn đi làm lại để đảm bảo cuộc sống gia đình thì có được không? Trong trường hợp công ty cứ thoái thác nhưng không nói cho nghỉ việc thì em có thể làm gì để đòi  quyền lợi của mình?

Thứ 3. Trong trường hợp em thông cảm cho hoàn cảnh của công ty có thể nghỉ thêm một vài tháng nhưng công ty không hề có ý định gọi em đi làm trở lại (mặc dù không nói cho nghỉ luôn) thì em có thể  kiện công ty vi phạm luật lao động được hay không? Nếu có thì thời gian em bị bắt buộc nghỉ thêm là bao lâu mới được khởi kiện.

Thứ 4. Ví dụ em muốn đúng thời điểm hết chế độ đi làm lại mà công ty không sắp xếp việc thì em có thể làm đơn yêu cầu sắp xếp việc gửi công ty được không?

Vì công ty em hoạt động rất ít dùng văn bản mà thường mail và nói miệng nên nếu để khởi kiện em cần những chứng từ pháp lý như thế nào?

Nhờ Luật sư tư vấn giúp em!

Rất mong hồi âm.

Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Luật Sư Toàn Quốc xin tư vấn cho bạn như sau

Vấn đề thứ nhất, công ty không liên lạc để tiếp tục kí kết hợp đồng thì bạn còn là nhân viên công ty không? Điều này phụ thuộc vào nội dung của hợp đồng lao động của bạn với công ty. Trong nôi dung yêu cầu tư vấn bạn trình bày rằng “thông thường công ty sẽ kí lại hợp đồng lao động vào tháng 1” nên chúng tôi suy luận rằng bạn kí hợp đồng có thời hạn 12 tháng với công ty, bắt đầu từ năm 2013. Điều 22 Luật lao động có quy định như sau:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Công ty phải có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn hợp đồng lao động với bạn. Nếu công ty hoặc bạn không có thông báo gì thì dựa theo quy định trên, hợp đồng lao động hiện giờ của bạn sẽ thành hợp đồng không xác định thời hạn. Và bạn vẫn là nhân viên của công ty.

Vấn đề thứ 2, thứ 3 và thứ 4 của bạn đều xoay quanh việc bạn muốn đi làm trở lại nhưng công ty vẫn chưa thu xếp được công việc hoặc thoái thác không thu xếp công việc cho bạn. Cơ sở pháp lý của hai vấn đề này nằm ở Điều 98 của Bộ luật lao động năm 2012 về tiền lương ngừng việc. Cụ thể:

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Trong Bộ luật lao động và các văn bản có liên quan không có quy định cụ thể về thời gian nghỉ ngừng việc mà chỉ có quy định về mức lương người lao động được hưởng trong thời gian nghỉ ngừng việc. Do vậy thời gian bạn nghỉ ở nhà trong giai đoạn công ty “thu xếp công việc” cho bạn không ảnh hưởng đến mức lương bạn được hưởng trong thời gian này. Khi hợp đồng lao động vẫn còn thời hạn thì bạn hãy cứ nghỉ theo đúng chế độ mình được hưởng và sau đó liên hệ với công ty xem đã có thể đi làm trở lại được chưa. Nếu công ty vẫn chưa thu xếp được công việc thì bạn không phải lo lắng vì điều này xuất phát từ phía công ty nên không làm ảnh hưởng đến tiền lương của bạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *