Tư vấn về vấn để tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc và khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Người lao động thử việc sau 2 tháng mà chưa ký hợp đồng lao động thì có được coi là vẫn đang trong thời gian thử việc không? Và người lao động nghỉ ngang có được trả lương không?

Nội dung tư vấn: Dear luật sư!Tối có vài câu hỏi liên quan đến luật lao động như sau:

1. Tôi đã kí HD thử việc 02 tháng với Cty với mức lương 75% mức lương chính thức là 4tr, 75% là 3tr) ngoài ra còn 1 số tiền phụ cấp chuyên cần nếu tôi đạt thì lương tôi nhận là 4.5tr còn ko đạt chuyên cần là 3tr => Như vậy có đúng luật hay không?

2. Sau khi hết thời hạn thử việc 2 tháng tôi tiếp tục làm việc, cty chưa kí hợp đồng mới vì sang đầu tháng tôi ít ở cty và sau đó đi du lịch về thì sếp đi công tác, chưa có kí hợp đồng mới. Đến cuối tháng tôi thông báo nghỉ và TP tôi duyệt nhưng tôi không viết đơn hay xin phép Giám Đốc. Và nghỉ luôn thì lương tôi sẽ tính ntn? Tối có nhận được lương không? ( theo quy định nếu sau 2 tháng thử việc là kí hợp đồng 1 năm)

3. Phía cty vẫn cho tôi hưởng lương nhưng chỉ hưởng lương thử việc. không có tiền phụ cấp chuyên cần. Đồng thời cho rằng tôi nghỉ ngang ( không gửi đơn, chỉ thông báo nghỉ là nghỉ luôn) đúng lý sẽ không được hưởng lương. Kính mong luật sư phản hồi giúp ah — Thân !

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về vấn đề tiền lương trong thời gian thử việc. Căn cứ theo Điều 28 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định như sau Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó”. Do đó, khi công ty chỉ trả 75% mức  lương chính thức là không đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, về mức thưởng chuyên cần phụ thuộc vào việc các bên thỏa thuận riêng ngoài mức lương cố định nên vấn đề này bạn cần phụ thuộc vào hợp đồng thử việc giữa các bên để xác định.

Kết thúc thời gian thử việc thì căn cứ theo khoản 1 Điều 29 Bộ luật lao động có quy định như sau: Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.” . Theo đó, căn cứ vào thỏa thuận của bạn với công ty về việc hết thời gian thử việc thì ký hợp đồng lao động 01 năm thì bạn cần dùng thông tin này làm cơ sở xác định trách nhiệm thực hiện hợp đồng lao động được xác lập đương nhiên sau thời gian thử việc. Như vậy, dù bạn chưa ký hợp đồng lao động nhưng bạn đã được coi là nhân viên chính thức của công ty, và được hưởng lương chính thức như thỏa thuận.

Khi bạn tự ý nghỉ việc mà không báo và không báo trước cho công ty trước 30 ngày (với hợp đồng lao  động xác định thời hạn) thì sẽ được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Bạn có thể căn cứ theo các quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động 2012 về những trường hợp người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động dưới đây:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

…”.

Khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật thì bạn có nghĩa vụ như sau theo quy định của Bộ luật lao động:

“Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Do tháng khi đi làm chính thức bạn đi làm ít, bạn vẫn được nhận lương cho những ngày đi làm, công ty có thể theo đó tính mức lương phù hợp cho bạn nhưng vẫn phải căn cứ vào mức tiền lương chính thức chứ không được tính theo mức tiền lương thử việc.

Tuy nhiên, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật thì bạn phải bồi thường cho công ty một nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của mình trong những ngày không báo trước, và không được trợ cấp thôi việc.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *