Tư vấn về việc đóng BHXH trong thời gian nghỉ thai sản

Tôi sinh em bé vào 12/02/2015, đi làm lại vào tháng 06/2015. Nhưng khi lĩnh lương, công ty vẫn thu tiền BHXH của tôi tháng 2 và tháng 6. Như vậy, việc làm của công ty là sai hay đúng và quy định của pháp luật như thế nào?

Câu hỏi tư vấn:

Tôi có tham gia BHXH và có được hưởng bảo hiểm. Nhưng tôi không rõ là trong quá trình tôi nghỉ thai sản thì tôi có phải đóng BHXH không vì tôi sinh em bé vào 12/02/15. Trong tháng 2 tôi đi làm 4 ngày thì nghỉ nhưng khi lĩnh lương nhưng tôi vẫn phải đóng BH (3 loại BH: thất nghiệp, y tế, bhxh). Tháng 6 tôi trở lại làm việc 10 ngày, đến khi lĩnh lương tôi cũng bị trừ tiền BH (3 loại BH: thất nghiệp, y tế, bhxh). vậy chỉ có tháng 3, 4, 5 là tôi không phải đóng BH. Mặc dù tôi được hưởng bảo hiểm 6 tháng.6 tháng đó tôi có phải đóng BH không và công ty thu tiền BH của tôi như vậy là đúng hay sai. Quy định về luật là thế nào.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 157 Bộ luật Lao động 2012 thì  lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Khoản 2 Điều 157 Bộ luật Lao động 2012 quy định như sau: “Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội”.  Mặt khác, Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định: “Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội”. Theo thông tin bạn cung cấp, bạn nghỉ thai sản vào ngày 05/02/2015. Như vậy thời gian nghỉ thai sản của bạn sẽ kết thúc vào ngày 05/08/2015. Trong khoảng thời gian này, bạn và công ty của bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn đã trở lại làm việc vào tháng 6, sớm hơn thời gian kết thúc nghỉ thai sản hai tháng. Theo quy định của Bộ luật Lao đông 2012, trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe và được người sử dụng lao động đồng ý, bạn có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, bạnvẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, việc công ty thu tiền Bảo hiểm xã hội của bạn trong thời gian nghỉ thai sản là trái với quy định của pháp luật

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *