Tư vấn về việc kí kết hợp đồng học nghề ?

Nội dung tư vấn: Hiện tại công ty tôi đang làm việc ký hợp đồng đào tạo với lái xe mới lấy bằng (chưa có kinh nghiệm lái) để giúp đỡ nâng cao tay nghề, thực hành trước khi nhận xe. trong thời gian này (khỏang 3 tháng), lái xe học nghề được hưởng lương học nghề, trợ cấp sinh hoạt/xăng xe và lương chuyến bằng 50% lương chuyến của lái xe dạy kèm.

Chi phí đào tạo được tính là lương học nghề trả cho lái xe học nghề và trợ cấp dạy nghề trả cho lái xe chính. Chi phí này sẽ (khoảng 25% tổng trợ cấp) được giữ lại trước khi trả trợ cấp tháng cho lái xe học nghề và hoàn lại toàn bộ khi lái xe học xong và làm việc cho công ty đủ 2 năm.

Công ty làm như vậy có đúng luật không? quy định pháp luật thế nào, mong luật sư tư vấn, Xin cảm ơn
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 50 Luật lao động quy định hợp đồng lao động vô hiệu trong các trường hợp sau:

1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;

b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;

c) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

d) Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.
Như vậy, công ty bạn có thể được giữ khoảng 25% tổng trợ cấp khi trả trợ cấp tháng cho lái xe học nghề và hoàn lại toàn bộ khi lái xe học xong và làm việc cho công ty đủ 2 năm. Vì hiện nay, pháp luật không có quy định về trường hợp của công ty bạn và công ty cũng không thuộc đối tượng hợp đồng bị vô hiệu nên công ty bạn có thể thỏa thuận với công nhân để kí kết hợp đồng như trên.

Chúng tôi có 1 bài viết cụ thể về mẫu hợp đồng đào tạo nghề bạn có thể tham khảo như sau: Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *