Tư vấn về việc ký kết hợp đồng lao động và trợ cấp thôi việc

Xin chào luật sư. Cho tôi hỏi về trường hợp ký kết hợp đồng lao động và trợ cấp thôi việc như sau: 1. Về hợp đồng lao động của công nhân lao động trực tiếp. Công ty tôi sản xuất mang tính chất mùa vụ nhưng năm nào cũng làm hợp đồng vừa mất thời gian mà lại sợ không đúng luật. Quá trình ký kết hợp đồng như sau:

– Năm 2012 công ty chúng tôi bắt đầu đóng bảo hiểm cho các công nhân trong công ty và hợp đồng lao động được ghi là hợp đồng có thời hạn 6 tháng từ 01/01 đến 30/6/2012 (Và Hợp đồng này dùng làm căn cứ để đóng bảo hiểm cho công nhân năm 2012) Sau đó hết mùa vụ công nhân được nghỉ thời vụ đến hết năm.

– Năm 2013 Công ty lại ký hợp đồng xác định thời hạn từ tháng 8 đến tháng 31/12/2013.

– Năm 2014 tiếp tục hợp đồng thời hạn 1 năm

– Năm 2015 vẫn chưa ký hợp đồng

Dù vậy các khoản bảo hiểm của công nhân vẫn đóng liên tục từ năm 2012 cho đến nay vì vậy xin luật sư tư vấn cho tôi trong trường hợp trên có nên ký kết hợp đồng không thời hạn hay không vì năm nay có thay thế nhân sự tôi mới tiếp quản công việc nên chưa nắm rõ.

2. Về trợ cấp thôi việc

Tháng 5 /2015 một công nhân lao động trực tiếp xin được nghỉ việc vì lý do gia đình không thể tiếp tục công việc. Công ty tôi có phải chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho công nhân đó không?

Mong luật sư tư vấn và giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Luật Sư Toàn Quốc xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về hợp đồng lao động. Theo thông tin bạn cung cấp thì từ thời điểm năm 2012 đến nay quá trình ký kết hợp đồng lao động của công ty bạn diễn ra đúng với quy định pháp luật. Cụ thể, Điều 22 Khoản 2 và Khoản 3 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về các loại hợp đồng lao động như sau:

“2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

Cùng 1 công việc, công ty bạn đã ký kết 2 hợp đồng mùa vụ với tổng thời gian là 10 tháng. Sau đó ký thêm 1 hợp đồng lao động 1 năm là hợp đồng xác định thời hạn. Về mặt pháp lý thì công ty đang làm đúng theo Luật lao động và hợp đồng tiếp theo bạn có thể ký kết với công ty sẽ là 1 hợp đồng xác định thời hạn nữa hoặc 1 hợp đồng không xác định thời hạn. Đây là theo quy định pháp luật. Bạn có thể cân nhắc về tính chất công việc để lựa chọn ký kết loại hợp đồng lao động phù hợp với mình.

Thứ hai, về trợ cấp thôi việc. Điều 48 Bộ luật quy định như sau:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Về cách tính trợ cấp thôi việc, bạn có thể tham khảo bài viết sau: >> Cách tính trợ cấp thôi việc.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *