Tư vấn về việc nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biến chế

Theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về hưu trước tuổi 55 đến 58 tuổi đối với nam và 50 đến 53 tuổi đối với nữ đóng BHXH đủ 20 năm. Hiện tôi là nam và đủ 55 tuổi tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi nhưng không biết có được nhận lương hưu ngay không hay còn phải đợi 5 năm nữa để đủ 60 tuổi mới được nhận lương hưu xin luật sư tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

Thứ nhất, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

Thứ hai, được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

Thứ ba, được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Điều kiện được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2006:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

…”

Như vậy, nếu bạn nghỉ hưu trước tuổi sẽ không được hưởng lương lưu ngay, chỉ được nhận những chế độ trong chính sách tinh giảm biến chế về nghỉ hưu trước tuổi. Đến khi 60 tuổi (đủ tuổi hưởng lương hưu) bạn sẽ được nhận lương hưu theo quy định của Bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *