Tư vấn về việc nghỉ hưu trước tuổi vào thời điểm nào là tốt nhất

Chào luật sư, Tôi là nữ sinh ngày 14/9/1965, đi làm tháng 15/9/1985 đến nay tôi 50 tuổi, đã 30 năm công tác nay tôi muốn về hưu trước tuổi vậy tôi nên về vào thời điểm tháng nào năm nào để có lợi nhất vì 1/1/2016 luật BHXH thay đổi , tôi muốn hỏi thêm quy định thay đổi cụ thể thế nào? Cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định như sau:

“Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.”

Luật BHXH 2014 cũng có quy định tương tự tại khoản 1 Điều 54 như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.”

Như vậy, dù trong luật cũ hay luật mới thì đối với trường hợp của bạn, bạn không nói rõ bạn đã đóng BHXH bao nhiêu năm và bạn cũng chưa đủ tuổi để hưởng lương hưu (Bạn không đề cập đến việc bạn có làm công việc nặng nhọc).

Do vậy, thời điểm thuận lợi nhất để bạn nghỉ hưu đó là nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật, tức là bạn làm đến năm bạn 55 tuổi và nếu đã có đủ số năm đóng BHXH cho đến thời điểm đó thì bạn sẽ có đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn nghỉ hưu trước tuổi vào thời điểm này thì bạn có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH cho đến khi đủ điểu kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 57 Luật BHXH 2006.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *