Tư vấn về việc người sử dụng lao động không kí hợp đồng với người lao động?

Vợ tôi hiện đang làm việc tại một công ty may, đến nay đã được 2 tháng mà vẫn chưa được ký bất kỳ 1 hợp đồng lao động nào, kể cả hợp đồng thử việc. Do sức khỏe không thể tiếp tục đi làm được, vợ tôi xin nghỉ thì công ty trả lời là sẽ không thanh toán lương cho vợ tôi, vậy công ty đó có làm đúng luật lao động không ạ . Nếu xin nghỉ thì phải báo trước thời gian bao lâu ! Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ: Điều 16-Bộ Luật Lao động 2012 quy đinh về hình thức hợp đồng lao động

“1. Hp đng lao đng phi được giao kết bng văn bn và được làm thành 02 bn, người lao đng gi 01 bn, người s dng lao đng gi 01 bn, tr trường hp quy đnh ti khon 2 Điu này.

2. Đi vi công vic tm thi có thi hn dưới 03 tháng, các bên có th giao kết hp đng lao đng bng li nói”.

Theo như thông tin bạn cung cấp ở trên thì công ty may trên đã vi phạm quy định pháp luật lao động giữa NSDLĐ và NLĐ. Vì trong trường hợp trên công ty may phải có nghĩa vụ phải kí kết hợp đồng lao động với vợ bạn.

Mặt khác, quy định Điều 134- Bộ Luật Dân sự 2005. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

“Trong trường hp pháp lut quy đnh hình thc giao dch dân s là điu kin có hiu lc ca giao dch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cu ca mt hoc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thm quyn khác quyết đnh buc các bên thc hin quy đnh v hình thc ca giao dch trong mt thi hn; quá thi hn đó mà không thc hin thì giao dch vô hiu”.

Như vậy, việc vợ anh làm việc cho công ty may được coi là giao dịch dân sự vô hiệu. Vợ anh hoàn toàn có quyền nghỉ việc mà không cần báo trước cho công ty may biết trước.

Còn về việc công ty không thanh toán lương là trái với quy định pháp luật căn cứ:

Điều 308 – Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về lỗi trong trách nhiệm dân sự

” 1. Người không thc hin hoc thc hin không đúng nghĩa v dân s thì phi chu trách nhim dân s khi có li c ý hoc li vô ý, tr trường hp có tho thun khác hoc pháp lut có quy đnh khác”.

Việc vợ bạn khi chấm dứt công việc thì có quyền yêu cầu công ty trả lương theo đến thời gian mà vợ bạn xin nghỉ việc.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *