Tư vấn về việc thu hồi đất xây khu đô thị mới

Tư vấn về việc thu hồi đất xây khu đô thị mới

Tôi có một mảnh đất mua thanh lý của HTX Liên Bảo thị xã Vĩnh yên tỉnh Vĩnh phú(cũ)nay là tỉnh Vĩnh phúc từ năm 1989 (có hóa đơn nộp tiền mua thanh lý do HTX Liên Bảo ký, đóng dấu và hóa đơn nộp tiền đóng góp xây dựng địa phương do UBND Phường Liên Bảo ký, đóng dấu). Nay có vấn đề sau, xin tư vấn Luật sư:
Mảnh đất trên chưa được cấp giấy quyền sử dụng đất. Năm 2001 địa chính phường có đo đạc lại bằng máy và xác định diện tích thửa đất gia đình tôi sử dụng là 533m2. Đến 2008 UBND Thành phố Vĩnh yên có quyết định thu hồi, GPMB để xây dựng khu đô thị mới chùa Hà Tiên với cách tính như sau: 200m2 đất ở và 333m2 đất vườn. Như tôi được biết vào thời điểm năm 1992 các hộ nông nghiệp ở KHC15(xóm Bầu) phường Liên bảo thành phố Vĩnh yên tỉnh Vĩnh phú được cấp 300m2 đất ở.

Như vậy tôi xin hỏi UBND thành phố Vĩnh yên ra quyết định thu hồi như vậy có đúng chưa.Vì theo sự hiểu biết của tôi thì đất có trước thời điểm 1993 không có tranh chấp thì được công nhận là đất hợp pháp.Gia đình tôi là hộ nông nghiệp cũng như bao hộ gia đình trong cùng khu. Vậy gia đình tôi cũng được cấp 300m2 đất ở.Vậy tôi xin Luật sư tư vấn. Xin chân thành cám ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của anh, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, đất mà anh đang sử dụng do nhận chuyển nhượng từ HTX Liên Bảo, có các giấy tờ về việc chuyển nhượng, hóa đơn thực hiện nghĩa vụ tài chính, được UBND Phường xác nhận, đóng dấu và sử dụng trước 1993, thì trường hợp này đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Căn cứ theo Khoản 3 Điều 100 Luật Đất đai 2013.

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;”

Việc quy định hạn mức giao đất cho cá nhân, hộ gia đình đối với đất ở được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

Thứ hai, theo quy định của Pháp luật Đất đai, trường hợp đất bị thu hồi như sau:

Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây:

1. Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất;

2. Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất, bao gồm:

a) Dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; khu đô thị mới, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

b) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương; trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp quốc gia;

c) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc; hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt; kho dự trữ quốc gia; công trình thu gom, xử lý chất thải;

3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải;

c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

đ) Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.

Theo đó, với trường hợp đất mà anh đang sử dụng, khi có dự án về việc xây dựng khu đô thị mới sau khi đã được Cấp có thẩm quyền phê duyệt ở đây là HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc, thì đất mà anh đang sử dụng nếu thuộc trường hợp đất đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn có thể bị Nhà nước thu hồi theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế -xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thứ ba, thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất:

Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

Với trường hợp đất mà anh đang sử dụng là đất sử dụng hợp pháp nên sau khi bị thu hồi vì mục đích kinh tế, lợi ích quốc gia, công cộng, được Nhà nước bồi thường thu hồi đất đối với đất ở theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013, và hướng dẫn cụ thể tại Điều 13 Nghị định 47/2014 NĐ-CP, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có quy định về: Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. 

 Và được bồi thường chi phí đầu tư trên đất với đất nông nghiệp theo quy định sau:

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về việc thu hồi đất xây khu đô thị mới. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 0926 220 286 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
C.V Hoàng Ngàn. Luật Sư Toàn Quốc. 

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *