Tư vấn về việc trả sổ bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng lao động

​Tôi đã nghỉ việc ở công ty BIGC từ tháng 1/2015 nhưng đến nay 4/6/2015 vẫn chưa nhận được sổ bảo hiểm xã hội. Tôi có liên lạc với phòng nhân sự của công ty để hỏi và họ trả lời là họ đang chốt sổ vì họ đã không đóng cho tôi theo số sổ bảo hiểm cũ mà làm một sổ mới nên cần gộp 2 sổ rồi chốt. (Khi đi nhận việc tôi có nộp đầy đủ giấy tờ trong đó có sổ BHXH)

Họ nói tôi nếu làm ở công ty mới thì đi đóng thêm 1 sổ mới đi và sau khi họ trả sổ thì lại tiếp tục gộp. Họ nói như vậy có đúng không. Đây là tập đoàn lớn nhưng lại có có cách giải quyết vấn đề một cách thiếu chuyên nghiệp và ức hiếp người lao động như vậy. Liệu tôi có thể kiện họ không? Cần liên hệ những cơ quan thẩm quyền nào?

Mong Tổng đài có thể tư vấn giúp càng sớm càng tốt. Cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về vấn đề trả sổ bảo hiểm

Theo Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định về Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Sau thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty bạn có trách nhiệm thanh toán và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn, trừ trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Bạn đã nghỉ việc từ tháng 1/2015 đến nay vẫn chưa được trả sổ bảo hiểm xã hội như vậy công ty bạn đã không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và bạn có quyền khởi kiện đến Tòa án.

Về thủ tục khởi kiện

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 31 Những tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án

“Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, hoà giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoà giải không thành hoặc không giải quyết trong thời hạn do pháp luật quy định, trừ các tranh chấp sau đây không nhất thiết phải qua hoà giải tại cơ sở:

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động;”

Trong trường hợp công ty không trả lại sổ bảo hiểm cho bạn trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động, bạn có thể làm đơn kiến nghị đến Hòa giải viên lao động cấp quận, huyện nơi công ty đóng trụ sở để yêu cầu được hòa giải hoặc làm đơn khởi kiện đến tòa án nhân dân cấp huyện để được thụ lý giải quyết.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *