Tư vấn về việc truy thu tiền phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức

Tôi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn từ tháng 9/1998. Tháng 8/2001 tôi được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2011 của Chính phủ . Đến tháng 8/2013 tôi bị cắt phụ cấp thu hút ( thời gian tôi được hưởng phụ cấp thu hút là 2 năm 1 tháng).

 Nội dung câu hỏi: Tôi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn từ tháng 9/1998. Tháng 8/2001 tôi được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2011 của Chính phủ . Đến tháng 8/2013 tôi bị cắt phụ cấp thu hút ( thời gian tôi được hưởng phụ cấp thu hút là 2 năm 1 tháng). Tôi vẫn tiếp tục công tác tại vùng đặc biệt khó khăn đến tháng 9/2005 tôi được điều động ra trường thị trấn( vùng thuận lợi). Đến tháng 10/2013 tôi  được tổ chức điều động vào vùng khó khăn công tác và  tôi lại được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/3/2011. Đến tháng 4/2017  tôi bị cắt chế độ thu hút ( thời gian tôi được hưởng thu hút là 3 năm 7 tháng.) Tôi xin hỏi luật sư: Nay kế toán yêu cầu truy thu số tiền phụ cấp thu hút theo nghị định 116 của tôi là 8 tháng như vậy đúng hay sai? Nếu đúng thì việc truy thu đó cần có quyết định của những cơ quan chức năng nào? Trân trọng cảm ơn!

 Trả lời: Chào anh/chị, cám ơn anh/ chị đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, công ty tư vấn về trường hợp của anh/ chị như sau:

Thứ nhất, về căn cứ truy thu phụ cấp thu hút

– Điều 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định như sau:

a) Tính từ ngày nhận quyết định đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến sau khi Nghị định này có hiệu lực;

b) Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Tính từ ngày được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ đối  với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ

– Khoản 2 Điều 4 Nghị định 116/2010/ NĐ- CP  Nghị định về chính sách đối với cấn bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có quy định

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ quy định trên thì thời gian được hưởng phụ cấp thu hút khi công tác tại khu vực có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn là 5 năm.  Trường hợp của anh/chị đã có thời gian hưởng phụ cấp thu hút là 5 năm 8 tháng. Do đó, việc truy thu số tiền phụ cấp trong 8 tháng cuối là hoàn toàn có căn cứ.

Thứ hai, về thẩm quyển ra quyết định truy thu phụ cấp

Chủ thể có thẩm quyền ra quyết định truy thu phụ cấp của anh/ chị trong trường hợp này là người ra đã ra quyết định cho hưởng phụ cấp thu hút của anh/ chị.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *