Ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập với doanh nghiệp khi chuyển địa điểm

Công ty em muốn chuyển địa chỉ công ty vào Phú Quốc, công ty em có được hưởng ưu đãi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Mục IV Thông tư 134/2007/TT-BTC không?

Nội dung câu hỏi: Em chào anh/chị và toàn thể công ty Luật Sư Toàn Quốc!Anh/chị trả lời giúp em với ạ! Công ty em là công ty Cp Bất động sản, Công ty em muốn chuyển địa chỉ công ty vào Phú Quốc, Anh/chị cho em hỏi công ty em có được hưởng ưu đãi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 mục IV Thông tư 134/2007/TT-BTC không ạ?”1. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất mới thành lập và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm miễn thuế, giảm thuế như sau:a) Miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với:- Cơ sở sản xuất mới thành lập.- Cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”Em cám ơn anh/chị.Chúc anh chị sức khỏe, chúc Quý Công ty thành công!

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc, với thắc mắc của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất, Thông tư 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp mà bạn dẫn chiếu hiện tại đã hết hiệu lực do đó trong trường hợp này công ty của bạn sẽ không được giảm thuế, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định này nữa.

Thứ hai, Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định thay thế quy định tại Khoản 1 Mục IV mà bạn đã trích dẫn về ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế như sau:

“1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

2. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Miễn thuế hai năm giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh). Trường hợp Khu Công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc các định ưu đãi thuế đối với Khu công nghiệp và căn cứ vào địa bàn có phần diện tích Khu công nghiệp lớn hơn.

…”

Căn cứ theo quy định này thì doanh nghiệp của bạn cũng không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi di chuyển địa điểm hoạt động.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *