Ưu tiên của viên chức nữ trong quy định về biệt phái viên chức

Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi hiện là giáo viên THPT. Do sự thừa về nhân sự, đơn vị trường học nơi tôi công tác có đợt xét giảm nhân sự do Sở giáo dục quyết định. Tuy nhiên, xét giảm không phải là tinh giản nghỉ việc hoàn toàn, mà điều đến đơn vị trường học đang thiếu giáo viên (theo hình thức biệt phái). Vậy xin Luật sư tư vấn giúp tôi xem tôi có được ưu tiên dành cho viên chức nữ nuôi con dưới 36 tháng không? (Con tôi mới 30 tháng tuổi).

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, về trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện tại, trường bạn đang có đợt xét giảm nhân sự theo hình thức cử giáo viên đến công tác tại trường học đang thiếu giáo viên. Việc điều động này sẽ được thực hiện theo quy định về biệt phái tại điều 36 Luật viên chức.

1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

3. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

4. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

5. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

6. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi”

Theo quy định tại khoản 7 điều 36 nêu trên, nếu bạn đang nuôi con 30 tháng tuổi thì bạn sẽ được hưởng ưu tiên và không phải chuyển đến làm việc tại trường học khác.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *