Vấn đề liên quan đến chứng từ, biểu mẫu kế toán

Luật sư tư vấn về trường hợp có sai sót trong kê khai và nộp thuế thì giải quyết như thế nào? Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung yêu cầu tư vấn:

1. Năm 2017, Nhà cung cấp có hỗ trợ tiền chi phí thuê quầy triễn lãm cho công ty, có chứng từ kèm theo là Debit Note với nội dung: Phí triễn lãm. => Kế toán hạch toán khoản thu này vào TK 711, nhưng giờ tham khảo thêm một số thông tư như Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì phải lập hóa đơn, tính nộp thuế GTGT. Nhưng giờ đã qua năm 2018 nên không biết xử lý như thế nào cho hợp lý, nhờ anh/chị hướng dẫn cách xử lý cho trường hợp trên.
2. Công ty Ký hợp đồng ký gửi hàng hóa cho cho các cửa hàng, trong hợp đồng có ghi:
– Cty ký gửi hàng hóa, kèm theo bảng giá, giá đó là giá bán buôn giữa cty và cửa hàng.
– Thời hạn ký gửi là 6 tháng. Hết thời hạn ký gửi, hai bên có thể gia hạn.
– Căn cứ vào giá bán buôn đó, cửa hàng, ( bên nhận ký gửi) tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh, tùy vào mục tiêu kinh doanh để xây dựng giá bán lẻ cho người tiêu dùng.
=> Kế toán đã sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ để xuất hàng, nhưng sau khi tìm hiểu lại thì thấy trường hợp trên phải sử dụng mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý. Nhờ anh/ chị hướng dẫn giúp em cách xử lý: – Sử dụng biểu mẫu Phiếu xuất kho nào? – Nếu từ trước cty sử dụng không đúng biểu mẫu thì phải giải quyết như thế nào? có bị xử phạt không?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của công ty bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về nộp thuế đối với phí triển lãm

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì phía công ty bạn có thể tiến hành khai hồ sơ bổ sung. Cụ thể:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung)”.

Cụ thể theo như quy định trên phía công ty bạn có thể thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế và nộp đến cơ quan quản lý về thuế. Phía công ty bạn sẽ được khai bổ sung hồ sơ khai thuế tại bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo. Dù sang năm 2018 phía công ty mới phát hiện ra sai sót trong quá trình hoạt động trong năm 2017 nhưng phía công ty vẫn có thể thực hiện việc khai bổ sung và nộp số tiền thuế còn thiếu. Tuy nhiên, việc khai bổ sung của công ty phải được thực hiện trước thời điểm phía cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của công ty bạn. Trong trường hợp phía cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quyết định, kết luận về thanh tra, kiểm tra và xử lý về việc kê khai, nộp thuế của công ty thì công ty bạn cũng có thể được kê khai bổ sung trong các trường hợp: sai sót không liên quan đến thời kỳ kiểm tra, thanh tra hoặc sai sót có liên quan đến thời kỳ kiểm tra nhưng không nằm trong phạm vi kiểm tra, thanh tra về thuế thì phía công ty bạn được kê khai bổ sung, nộp thuế bổ sung và nộp tiền chậm nộp thuế. Nếu trường hợp phía cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra đối với phạm vi thuế giá trị gia tăng của công ty bạn trong thời kỳ có sai sót của năm 2017 đó thì phía công ty bạn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế, nộp tiền thuế và bị xử phạt vi phạm như khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền quản lý về thuế trong trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền quản lý về thuế phát hiện sai phạm trong quá trình kê khai thuế.

Thứ hai, đối với trường hợp kế toán sử dụng sai biểu mẫu

Trong trường hợp này phía công ty cần có sự điều chỉnh sử dụng biểu mẫu kế toán cho phù hợp. Vì trường hợp này bản chất là phía công ty bạn ký gửi hàng hóa cho các của hàng nên phía công ty bạn phải sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi đại lý. Vì khi ký gửi hàng hóa để các cửa hàng bán cho người tiêu dùng sẽ phát sinh thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán ra. Tuy nhiên, nếu phía công ty bạn sử dụng phiếu xuất kho và lệnh vận chuyển nội bộ sẽ không thể hiện giá trị tăng thêm của hàng hóa nên nếu khi bị cơ quan thuế, cơ quan quản lý thuế phát hiện ra sai sót này thì phía công ty bạn có thể bị xử phạt với hành vi trốn thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *