Về hưu non khi chưa đủ tuổi quy định thì phải làm thế nào?

Hỏi: Thưa luật sư, tôi sinh 14/4/1966, Chấm dứt HĐLĐ với Bảo hiểm PVI ( thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam ) từ 01/4/2015. Có thời gian đóng BHXH liên tục 28 năm 2 tháng, tính đến 31/12/2015 thì tôi còn thiếu 3 tháng 14 ngày mới tròn 50 tuổi. tôi muốn xin nghỉ hưu trước tuổi trong năm 2015 có được không? Nếu đầu năm 2016 tôi mới làm hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ được hưởng chế độ hưu như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin mà anh cung cấp thì anh làm việc trong môi trường làm việc bình thường, không độc hại hay nguy hiểm theo quy định của Bộ lao động thương binh xã hội và Bộ y tế. Do đó, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì độ tuổi nghỉ hưu được quy định như sau:

Điều 50 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi.

Trong trường hợp anh xin nghỉ hưu trước tuổi thì phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, trường hợp nghỉ hưu trước tuổi chỉ dành cho những người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% và có giấy giám định sức khỏe của hội đồng y khoa. Căn cứ:

Điều 51 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 

Điều 52 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

Dựa vào những quy định trên, nếu như nộp hồ sơ xin hưởng lương hưu năm nay bên BHXH sẽ chưa giải quyết chế độ về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động cho anh. Bởi lẽ anh chưa đủ điều kiện về độ tuổi để hưởng chế độ này.

Nếu như sang năm anh nộp hồ sơ xin hưởng hưu thì anh cũng phải đủ điều kiện để hưởng chế độ về hưu do suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên vì theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực vào đầu năm sau thì người đủ 51 tuổi đối với nam mới được về hưu do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Căn cứ:

Điều 55 – Luật bảo hiểm xã hội 2014. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Tuy nhiên mỗi năm về hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% lương, trong trường hợp của anh sẽ bị trừ 20% lương.

Hiện nay, anh đã đóng BHXH được 28 năm tương đương với 71% lương được hưởng khi nghỉ hưu nên trong trường hợp của anh không nên làm đơn xin về hưu trước tuổi mà nên viết đơn xin thôi việc. Nếu viết đơn xin thôi việc thì sẽ có lợi hơn trong việc hưởng tiền lương hưu trí, nhưng cũng có phần bất cập là phải đúng tuổi được về hưu, cơ quan BHXH mới cho phép anh được hưởng lương hưu. Tức là anh sẽ không được lĩnh sổ hưu ngay.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *