Về hưu trước tuổi năm 2015 như thế nào thì có lợi nhất?

Hỏi: Tôi năm nay 55 tuổi là công nhân đang công tác tại doanh nghiệp nhà nước 100% vốn , nay tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi vậy tôi có được hưởng chế độ nghỉ hưu theo NĐ 108 không? Nếu không được thì sắp đến có chế độ nào nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ % đối với người trong doanh nghiệp không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trường hợp của anh hiện đang công tác tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không phải là đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành nên anh sẽ không được hưởng chế độ về hưu trước tuổi theo như quy định tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP. Căn cứ:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người lao động khị bị suy giảm lao động từ 61% trở lên và đủ 50 tuổi trở lên sẽ được hưởng chế độ về hưu trước tuổi. Nhưng mỗi năm về hưu trước tuổi sẽ bị trừ 1% lương. Căn cứ:

Điều 51 – Luật bảo hiểm xã hội 2006 . Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

Điều 52 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

Nếu như anh không muốn tiếp tục công tác nữa, muốn về hưu sớm và muốn hưởng lương hưu ngay thì hiện tại nhà nước chỉ có chế độ về hưu do suy giảm khả năng lao động này là tối ưu. Anh cần cân nhắc kỹ khi quyết định có xin về nghỉ do suy giảm lao động trong năm nay hay không. Bởi lẽ khi luật mới có hiệu lực thi hành thì đối với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi anh sẽ bị trừ 2% tiền lương.

Nếu anh không muốn bị trừ % thì anh vẫn có thể làm đơn gửi lên lãnh đạo công ty xin nghỉ việc và họ sẽ giải quyết cho anh nghỉ. Tuy nhiên, anh phải chờ đến khi đủ 60 tuổi mới được lĩnh tiền hưu trí. Trong quãng thời gian chờ đủ 60 tuổi, anh vẫn có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện tại địa phương để kéo dài thời gian đóng BHXH và khi đó sẽ có lợi cho anh hơn khi tính hưởng lương hưu. Hiện tại anh không cung cấp thông tin chi tiết về số năm đóng BHXH của mình nên chúng tôi không tư vấn chi tiết được về % lương mà anh được hưởng khi nghỉ hưu. Anh có thể dựa vào những thông tin cung cấp ở trên để lựa chọn phù hợ với trường hợp của mình.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *