Viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư cho tôi hỏi, Anh trai tôi công tác trong ngành giáo dục 31 năm đóng bảo hiểm xã hội ( ra trường 1984) Sinh năm 1966 có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ (2 năm 2013 – 2014 và 2014 – 2015) vậy anh tôi thuộc diện tinh giảm biên chế nào? quy định thế nào mong tổng đài tư vấn pháp luật 19006169 tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Với câu hỏi này chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo thông tin mà bạn đã cung cấp, anh trai bạn sinh năm 1966, công tác trong ngành giáo dục 31 năm đóng bảo hiểm xã hội. Có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ (2 năm 2013-2014 và 2014-2015).

Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;
b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;
c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;
d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.
đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.
e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

Xét trường hợp của anh trai bạn:

Công tác trong ngành giáo dục 31 năm, anh trai bạn là một viên chức.

Anh bạn có 2 năm liên tiếp liền kề: 1 năm hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ (2 năm 2013-2014 và 2014-2015).

Nếu không thể bố trí việc làm khác phù hợp với anh trai bạn thì anh bạn thuộc đối tượng xét tinh giảm biên chế theo quy định “Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp”.

Nếu có thể bố trì việc làm khác phù hợp với anh trai bạn thì anh trai bạn không thuộc đối tượng xét giảm tinh chế.

Anh trai bạn hiện nay 49 tuổi, nếu thuộc đối tượng tinh giản biên chế, theo quy định pháp luật thì anh bạn được hưởng chế độ sau:

Điều 10. Chính sách thôi việc

1. Chính sách thôi việc ngay
Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:
a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;
b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *