Vợ có được đi lấy sổ đỏ khi mang tên chồng không?

Luật sư tư vấn về trường hợp vợ có được đi lấy sổ đỏ đang mang tên của chồng sau khi đã làm giấy chứng nhận quyền sử đất hay không? Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung yêu cầu: Chào anh chị luật sư, Anh chị giúp e với nhé:

Bây giờ nhà em có 01 thửa đất lâm nghiệp hơn 5,0 ha được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mẫu cũ (mẫu sổ đỏ) chỉ đứng tên 1 mình em. Nay vợ em đến cơ quan quản lý đất đai huyện để lấy giấy chứng nhận do em đi làm xa nhà. Khi đến cơ quan quản lý đất đai vợ em không phải chính chủ trong giấy chứng nhận nên không được lấy giấy chứng nhận.

Nay vợ em muốn lấy được giấy chứng nhận ra thì cần những thủ tục và giấy tờ gì? Các anh chị tự vẫn giúp em với nhé. Cám ơn anh chị nhiều.

Trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi cho công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, công ty xin được trả lời yêu cầu của anh như sau:

Với trường hợp của anh thì có thể hiểu rằng gia đình đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và theo giấy hẹn thì tới nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì vợ anh không có tên trong giấy chứng nhận nên không được lấy thì với trường hợp này vợ anh nên mang giấy đăng ký kết hôn cùng sổ hộ khẩu của gia đình anh tới để chứng minh quan hệ vợ chồng với anh. Bởi theo quy định của luật hôn nhân và gia đình 2014 thì :

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Trong trường hợp của anh thì anh chị đã kết hôn theo quy định của pháp luật và anh không có giấy tờ gì xác nhận đây là tài sản riêng của anh chị cho nên, quyền sử dụng đất này mặc dù là chỉ ghi tên của anh nhưng nó vẫn là tài sản chung của vợ chồng anh và vợ anh vẫn sẽ là đồng sở hữu đối với mảnh đất này. Cho nên, vợ anh chỉ cần mang giấy tờ chứng minh rằng anh chị có quan hệ vợ chồng hợp pháp đó chính là giấy đăng kí kết hôn hoặc sổ hộ khẩu tới cơ quan đăng kí họ sẽ cho vợ anh lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *