Vợ quốc tịch nước ngoài muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam có được không?

Vợ quốc tịch nước ngoài muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam có được không?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Vợ là người mang quốc tịch Trung Quốc muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam có được không? Chồng hiện đang mang quốc tịch Việt Nam. Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Nội dung tư vấn: Xin chào văn phòng luật sư, Tôi có đọc một số thông tin về luật quốc tịch nhưng chưa hiểu rõ lắm khi áp dụng cho trường hợp của tôi. Không biết văn phòng có xử lý được trường hợp này hay không. Tôi có quốc tịch Việt Nam và là thường trú nhân (thẻ xanh) tại Hoa KỳVợ tôi có quốc tịch Trung Quốc và cũng là thường trú nhân (thẻ xanh) tại Hoa KỳNăm trước chúng tôi có về Việt Nam chơi nên có xin Miễn thị thực cho vợ tôi. Nhưng ngoài ra thì chúng tôi có nhu cầu về Việt Nam làm ăn, thăm thân nhân thường xuyên.

Hỏi: Tôi muốn hỏi là vợ tôi có thể xin thêm quốc tịch Việt Nam hay không khi cả 2 đều không còn thường trú tại Việt Nam. Ngoài ra thì tôi vẫn còn Chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe và Hộ khẩu tại Hà Nội. Xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Công ty Luật Sư Toàn Quốc, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 về Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam của Luật quốc tịch năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 như sau:

1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuốc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho xây dựng và babor vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

4. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

5. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

6. Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam”

Đối với trường hợp này của bạn, do bạn là người mang quốc tịch Việt Nam do đó vợ bạn có thể nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 của Điều 19 về Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam của Luật quốc tịch năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 mà chỉ cần đạt điều kiện vợ bạn có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam.

Về nguyên tắc thì khi làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam thì người nước ngoài phải xin thôi quốc tịch nước ngoài. Tuy nhiên, đối với trường hợp này căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 của Luật quốc tịch Việt Nam thì vợ bạn vẫn được giữ lại quốc tịch gốc.

Trân trọng.
 

Phòng Luật sư tư vấn dân sự – Công ty Luật Sư Toàn Quốc.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *