Xác định về thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật sư tư vấn về thời điểm được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành. Ngoài chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động còn được hưởng các chế độ gì theo Luật việc làm hay không? Để tìm hiểu chi tiết về chế độ bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

1. Tư vấn về chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp và các chế độ khác khi nghỉ việc

Đối với tình hình dịch bệnh hiện nay rất nhiều đơn vị đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động, để đảm bảo quyền lợi của người lao động đối với những đơn vị đã tham gia BHXH thì người lao động được quyền yêu cầu hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Luật việc làm 2013; ngoài chế độ trợ cấp thất nghiệp thì cán bộ sẽ tư vấn, định hướng và hỗ trợ học nghề theo quy định. Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này có thể liên hệ tới Luật Sư Toàn Quốc, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

– Thời điểm nào được hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Thẩm quyền giải quyết chế độ thất nghiệp, điều kiện được hỗ trợ học nghề;

– Giải quyết, tư vấn các trường hợp thiếu hồ sơ, sai sót về hồ sơ hưởng chế độ thất nghiệp;

– Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại về vi phạm trong quá trình giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật.

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 0926 220 286 , bên cạnh đó bạn có thể tìm hiểu thêm tại một số tình huống tư vấn sau đây:

2. Xác định thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hỏi: Xin chào Quý đoàn Luật sư! Tôi có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 17/03/2018 và vẫn đang tìm việc làm từ thời điểm đó cho đến nay, tôi có nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp vào ngày 17/04/2018 và đến ngày 18/05/2018 tôi nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 09 tháng theo quyết định. Tuy nhiên trong quyết định thì tôi được hưởng từ ngày 14/05/2018 trong khi đó tôi bị thất nghiệp gần 2 tháng không có thu nhập gì, vậy thì nhà nước có hỗ trợ cho tôi trong 2 tháng thất nghiệp không có thu nhập đó không?Rất mong nhận được sự tư vấn từ Quý đoàn luật sư!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc, về vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại Điều 46, Luật việc làm 2013 quy định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, theo quy định, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm thì người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.  Theo như bạn cung cấp bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 17/3/2018 và đến ngày 17/4/2018, bạn đã nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp (đãtrong thời hạn 3 tháng). Tuy nhiên, đến ngày 18/05/2018 bạn mới có quyết định hưởng trợ cấp, do đó, trong khoảng thời gian từ 17/3/2018 đến 14/5/2018, bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian đó vì theo quy định tại khoản 3, điều 50, Luật việc làm: “Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.”

Đồng thời, quyền lợi của bạn khi tham gia trợ cấp thất nghiệp sẽ không bị mất đi và sẽ được hưởng quyền lợi kể từ ngày bạn có quyết định được cấp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (tức là từ ngày 14/5/2018).

 Về hỗ trợ của nhà nước, theo Điều 54 Luật việc làm 2013 quy định:

Tư vấn, giới thiệu việc làm

 Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.”

Và điều 54, Luật việc làm 2013 về điều kiện được hỗ trợ học nghề như sau:

Điều kiện được hỗ trợ học nghề

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 49 của Luật này;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, bạn sẽ được nhà nước hỗ trợ trong việc tư vấn, giới thiệu việc làm và được hỗ trợ học nghề (nếu đủ điều kiện) kể từ thời điểm có quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp, tức là từ ngày 14/5/2018.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *