Xem xét có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hay không?

Kính gửi công ty Luật Sư Toàn Quốc, Em có thắc mắc về điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản như này. Em bắt đầu làm việc cho công ty từ tháng 7/2014 và đến tháng 12/2014 em bắt đầu đóng bảo hiểm đến tháng 6/2015. Hiện em đang có bầu 3 tháng, do sức khỏe yếu nên em tính nghỉ hẳn ở nhà, dự kiến sinh là tháng 1/2016. Vậy em có được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản không?

Hay em phải đóng tiếp bảo hiểm đến lúc sinh là tháng 1/2016. Với trường hợp của em thì áp dụng luật bảo hiểm xã hội của năm nào? Em rất mong sớm nhận được phản hồi. Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Thời điểm hiện tại vẫn tính thời gian đóng bảo hiểm để được hưởng chế độ thai sản vẫn áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006:

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.  

Bạn đang có bầu 3 tháng, tức là dự kiến có thể sinh vào tháng 11/2015. Tính 12 tháng trước khi sinh là từ tháng 11/2014 đến 11/2015, bạn đã đóng bảo hiểm từ 11/2014 đến 6/2015 là được 8 tháng. Như vậy, bạn có 6 tháng đóng bảo hiểm trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con, đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Bạn không cần phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ chi trả chế độ hưu trí và chế độ tử tuất, không chi trả chế độ thai sản.

Sau này bạn hưởng chế độ thai sản thì có thể sẽ được hưởng theo mức hưởng của Luật bảo hiểm xã hội 2014, tùy thuộc vào các văn bản hưởng dẫn quy định.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *