Xếp loại viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ thì có được tinh giản biên chế?

Hỏi: Kính chào Luật sư. Cho tôi được hỏi trường hợp việc viên chức xét thi đua đạt hoàn thành nhiệm vụ thì có được tinh giản biên chế không?như sau: tôi sinh năm 1959, công tác ngành giáo dục từ năm 1986 (trực tiếp dạy lớp) cho đến nay. Mức lương hiện tại 4.98, phụ cấp thâm niên 25%. Thời gian từ 2011 đến 2015 xét thi đua đạt hoàn thành nhiệm vụ. Nay có nguyện vọng xin nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ, xin hỏi trường hợp của tôi có được không,mong được luật sư tư vấn. Xin cám ơn

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin anh cung cấp thì hiện nay anh 56 tuổi và hiện có nguyện vọng nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế. Về đối tượng tinh giản biên chế, pháp luật có quy định như sau:

Điều 6 – Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Các trường hợp tinh giản biên chế

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

Căn cứ vào quy định trên, nếu như anh có 2 năm liên tiếp liền kề kể từ thời điểm xét tinh giản biên chế mà có 1 năm được đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm, 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì anh mới đưuọc về hưu theo chế độ quy định tại nghị định này. Anh cần liên hệ với lãnh đạo của trường để biết thêm chính xác về tình trạng đánh giá viên chức đối với mình.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *