Xếp lương đối với cán bộ, công chức khi thay đổi công việc?

Tư vấn về chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc sang làm công việc khác? Nội dung đề nghị tư vấn: Chào Luật sư, tôi được tuyển dụng vào biên chế ngành GD và đóng BHXH 12 năm (từ 2000-2012). Hệ số lương là 2,86. Cuối năm 2012 tôi chuyển công tác về ubnd thị trấn Với một nhiệm vụ chuyên môn, ngạch công chức khác với công việc cũ (QĐ tuyển dụng).

… Hệ số lương được hưởng là 2,34. Thời gian tập sự 1 năm. Xin hỏi Luật sư việc xếp lương cho tôi theo các quy định về LBHXH, LLĐ, các quy định khác về chính sách tiền lương là đúng hay sai? Quy định thế nào mong Luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ vào Thông tư số: 79/2005/TT-BNV, ngày 10 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp nhà nước có quy định như sau:

– Mục II – nguyên tắc xếp lương, khoản 3 điểm c có quy định:

“c) Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

Trường hợp chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch”.

– Mục III – cách chuyển xếp lương, khoản 5 có quy định:

“5- Cán bộ, công chức, viên chức chuyển ngạch.

a, Trường hợp chuyển ngạch mà được bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ (ngạch cũ và ngạch mới có cùng hệ số bậc lương), thì chuyển ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang ngạch mới được bổ nhiệm.

b, Trường hợp chuyển ngạch mà được bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số bậc lương cao hơn so với hệ số cùng bậc lương đang giữ ở ngạch cũ (nhóm 3 vào nhóm 2; nhóm 2 vào nhóm 1; nhóm 3 hoặc nhóm 2 vào nhóm 1), thì thực hiện chuyển xếp lương và tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) ở ngạch được bổ nhiệm như cách chuyển xếp lương khi cán bộ, công chức, viên chức nâng ngạch (hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản 4 mục III Thông tư này).

c, Trường hợp chuyển ngạch mà được bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số bậc lương thấp hơn so với hệ số cùng bậc lương đang giữ ở ngạch cũ (nhóm 2 vào nhóm 3; nhóm 1 vào nhóm 2, nhóm 1 hoặc nhóm 2 vào nhóm 3), thì chuyển ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang ngạch mới được bổ nhiệm. Đồng thời được hưởng thêm hệ số chêch lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ; hệ số chêch lệch bảo lưu này (được tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) giảm tương ứng khi cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương hoặc được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch được bổ nhiệm hoặc được nâng ngạch”.

Như vậy, căn cứ vào quy định như trên của Thông tư 79 thì hệ số lương bạn đang được hưởng tại cơ quan mình công tác là sai với quy định của Thông tư.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *