Xử lý trường hợp đã đóng bảo hiểm y tế 6 tháng nhưng tới tháng 7 mới có thẻ BHYT

Luật sư tư vấn về trường hợp đã được đóng bảo hiểm y tế trong vòng 6 tháng nhưng cho tới tháng 7 mới có thẻ bảo hiểm y tế thì có được lấy lại tiền trong 6 tháng kia không? Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn : Xin chào văn phòng luật sư. Tôi có thắc mắc mong văn phòng giải đáp giúp tôi: từ tháng 1/2015 đến tháng 6 năm 2015 công ty của tôi vẫn trừ tiền bảo hiểm y tế vào tiền lương hàng tháng của tôi. Nhưng đến tháng 7/2015 tôi mới có thẻ BHYT. Vậy tôi có thể lấy lại số tiền mà công ty tôi đã trừ hàng tháng ( từ tháng 1/2015 đến 6/2015) được không? quy định thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Chào chị, cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này như sau:

Theo quy định tại Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 về việc cấp thẻ bảo hiểm thì:

Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này.

2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.

3.19 Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

4. Thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

b) Thẻ bị sửa chữa, tẩy xóa;

c) Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.

5.20 Tổ chức bảo hiểm y tế ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế.

Cho nên, phải xem xét việc hàng tháng chị được công ty đóng bảo hiểm y tế từ tháng 1 tới tháng 6 chị có được hưởng chế độ của bảo hiểm y tế hay không và có thể có 2 trường hợp xảy ra như sau:

Nếu từ tháng 1 tới tháng 6 chị chưa nhận được thẻ bảo hiểm nhưng thẻ bảo hiểm có thời hạn sử dụng từ tháng 1 và chị vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm trong thẻ bảo hiểm xã hội thì chị sẽ không được trả lại số tiền mà chị đã bị trừ từ tiền lương để đóng bảo hiểm y tế.

Nếu từ tháng 1 tới tháng 6 chị chưa nhận được thẻ bảo hiểm và trong vòng 6 tháng chị không được hưởng chế độ bảo hiểm trong thẻ bảo hiểm xã hội đồng thời thẻ bảo hiểm của chị có thời hạn từ tháng 7 thì chị nên có yêu cầu công ty trả lại cho chị số tiền đã trừ vào tiền lương để đóng bảo hiểm y tế.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *